"PROMOCJA - KLIMATYZATORY DAIKIN"
 

Dlaczego wentylacja jest tak ważna?

Każdy dom potrzebuje wentylacji. Do niedawna wystarczała wentylacja grawitacyjna, ale wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa indywidualnego zaowocowało znacznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka uniemożliwia swobodny dopływ powietrza do budynków i całkowicie eliminuje dotychczasowe systemy wentylacji. W efekcie następuje koncentracja niepożądanych składników takich jak dwutlenek węgla, para wodna a także drobiny kurzu.
Zbyt duże nagromadzenie wilgoci prowadzi do wykraplania jej na zimnych elementach konstrukcji powodując rozwój bakterii, pleśni i grzybów. Te zjawiska wpływają niekorzystnie na zdrowie domowników i mogą prowadzić do bardzo poważnych chorób, a także działają destrukcyjnie na budynek powodując niszczenie konstrukcji budynku oraz utratę właściwości izolacyjnych budynku. Jedynym rozsądnym systemem, dla którego nie ma alternatywy jest system wentylacji nawiewno - wywiewnej.

Na czym polega system nawiewników i wentylatorów wyciągowych?

To rozwiązanie polega na dostarczeniu powietrza do pomieszczeń suchych w budynku za pomocą nawietrzaków ściennych bądź okiennych i odprowadzenie poprzez wentylatory wyciągowe. Odbywa się to w sposób kontrolowany tzn. tylko wtedy kiedy jest niezbędne, ograniczając straty termiczne, a tym samym koszty ogrzewania budynku. Rozwiązanie jest relatywnie tanie. Może być zastosowane w różnych pomieszczeniach:

 • w salonach z kominkiem radzimy wykorzystać nawietrzaki z bimetalem. Kontrolują one dopływ powietrza w zależności od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Ponadto zapewniają stały dopływ tlenu zużywanego przez otwarty ogień,
 • do sypialń i gabinetów proponujemy nawiewniki higrosterowane dopuszczające powietrze zewnętrzne do pomieszczeń, tylko wtedy kiedy w pomieszczeniach występuje dość duże zawilgocenie,
 • do łazienek, pralni, suszarni, garderoby polecamy wentylatory z czujnikiem wilgoci załączające się w zależności od stanu wilgotności w tych pomieszczeniach,
 • w toaletach proponujemy wykorzystanie wentylatorów z układem czasowym (timerem) działające zawsze kiedy ktoś przebywa w pomieszczeniu i wyłączające się z opóźnieniem kilku minut po opuszczeniu toalety,
 • do kuchni radzimy zastosowanie tanich, turbinowych wentylatorów tłuszczoodpornych lub okapów z turbinami,
 • w mieszkaniach najlepiej jest wykorzystać zbiorcze, wyciągowe wentylatory dachowe i kanałowe.

Co to jest Centrala Rekuperacyjna?

Centrala Rekuperacyjna jest urządzeniem elektromechanicznym do wentylacji wymuszonej pomieszczeń, posiadającym zdolność odzysku ciepła z powietrza usuwanego z wentylowanego pomieszczenia i przekazywanie tego ciepła do powietrza dostarczonego w cyklu wymiany. Główny jej element - wymiennik np. krzyżowy (rekuperator) odzyskuje ciepło z ogrzanego powietrza usuwanego na zewnątrz dając efekt "darmowego" ogrzania świeżego powietrza doprowadzonego do pomieszczeń. Urządzenie to znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Spełnia funkcje sanitarno -higieniczne. Stosując rekuperacje w miejsce nie efektywnej wentylacji grawitacyjnej uzyskujemy:

 • zwiększenie komfortu użytkowania domu,
 • oszczędność energii i źródeł energii, odzysk ciepła do 85 %,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • świeże powietrze oczyszczone systemem dwuwarstwowych filtrów syntetycznych, eliminuje z zewnątrz pyły i zanieczyszczenia powietrza,
 • kontrolowanie wentylacji w obiekcie,
 • nawiew świeżego oczyszczonego (przefiltrowanego) powietrza; w budynkach, w których dostarczone powietrze jest uprzednio przefiltrowane występują znacznie mniejsze ilości kurzu,
 • usuwanie kurzu, wilgoci i zapachów podczas wywiewu,
 • eliminacje dwutlenku węgla a także innych szkodliwych gazów szkodliwych dla zdrowia, które są stale wydzielane m.in. z lakierów, farb, klejów, wykładzin itp.,
 • eliminacja wielu potencjalnych przyczyn powstawania alergii(!). Filtry nie przepuszczają alergenów, a dobra wentylacja ogranicza rozwój roztoczy, które są zmorą niejednego alergika. Ponadto wentylacja centralna jest zalecana w walce z astmą,
 • zapobieganie częstym remontom budynku. Dobrze wentylowane obiekty ograniczają konieczność częstego malowania, wymiany tapet, czy zatłuszczonych szafek kuchennych, albo zniszczonych zasłonek itp. Także elementy konstrukcyjne budynku dobrze wentylowanego znacznie przedłużą swoją żywotność. Pamiętajmy, że dzięki dobrej wentylacji okna i lustra (np.: w łazience) nie są zaparowane (analogicznie jak w przypadku zaparowanych szyb w samochodzie), drzwi się nie wypaczają, a szuflady dobrze się otwierają,
 • redukcja hałasu. Przy centralnej wentylacji okna mogą być ciągle zamknięte. Dzięki temu ograniczony więc będzie hałas dochodzący z zewnątrz. Centralna wentylacja eliminuje konieczność stosowania głośnych wentylatorów miejscowych (np.: w łazience). Dobrze zaprojektowana i wykonana wentylacja centralna jest naprawdę bardzo cicha i praktycznie jest niesłyszalna w pomieszczeniach mieszkalnych.

Jak działa wentylacja pozwalająca na odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego?

System tej wentylacji polega na doprowadzeniu kanałami do pomieszczeń powietrza świeżego oraz wydaleniu powietrza zużytego. Powietrze przechodzi przez centralny agregat wentylacyjny - rekuperator. W rekuperatorze powietrze usuwane (zużyte) oddaje ciepło powietrzu nawiewanemu (świeżemu).

Gdzie należy stosować Centrale Rekuperacyjną?

Centrale rekuperacyjne maja zastosowanie w systemach wentylacji pomieszczeń budowli, w których jest pełna izolacja cieplna ścian, otworów okiennych i drzwiowych w związku, z czym pojawia się brak świeżego powietrza. Centrale rekuperacyjne powinny być używane w:

 • palarniach
 • kawiarniach i pub-ach
 • restauracjach
 • barach
 • pomieszczeniach biurowych
 • salach konferencyjnych
 • gabinetach zabiegowych
 • gabinetach dentystycznych
 • aptekach
 • żłobkach
 • przedszkolach
 • i innych obiektach użyteczności publicznej

Czy cena wentylacji centralnej nie jest za wysoka?

Nie. Koszt jest znacznie większy od systemu nawiewników i wentylatorów, ale poniesione koszty się zwracają (w praktyce w ciągu kilku lat). Zastosowanie tego rodzaju rozwiązania w połączeniu z dobrze izolowanym domem posiadającym nowoczesne okna daje dopiero pełny zysk ekonomiczny. Inaczej mówiąc: wszelkie pieniądze wydane na ocieplenie oraz na szczelne okna w budynku, w którym nie ma wentylacji z odzyskiem ciepła to pieniądze zmarnowane. Sceptykom pozostaje pytanie:
Czy warto jest zapłacić za zdrowsze życie?

Które rozwiązanie jest najlepsze?

System nawiewników i wentylatorów jest znacznie lepszym sposobem niż niedomykanie okien czyli tzw.: "rozszczelnienie", które po pierwsze nie zapewnia odpowiednich ilości powietrza, wyziębia dom, a ponieważ może być łatwo zlikwidowane przez zamknięcie okien, nie gwarantuje wentylacji domu. System nawiewników i wentylatorów nie jest jednak systemem doskonałym. Bezsprzecznie najlepsza jest wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona najlepszą wentylację, oraz daje najlepsze efekty ekonomiczne. Pieniądze zainwestowane w ten rodzaj wentylacji po jakimś czasie zwrócą się w postaci znacznego obniżenia kosztów alternatywnych (takich, które musielibyśmy ponieść, gdybyśmy nie mieli wentylacji np.: ograniczenie kosztów eksploatacji). Jeżeli zainwestowaliśmy w ocieplenie budynku to pamiętajmy, że efekt długotrwały oszczędności energii spowodowanych ociepleniem będzie zmarnowany bez sprawnie działającej wentylacji.

REKUPERATORY CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ALE JAKIE?

Stale wzrastające koszty energii, rosnące koszty korzystania ze środowiska zmuszają do poszukiwania oszczędności. Okazało się, że nie wystarcza dobra izolacja termiczna i szczelność budynku. Obecnie znaczna część energii, nawet do 50% wykorzystywana jest do ogrzania dopływającego z zewnątrz powietrza wentylacyjnego. Z tego powodu, aby zmniejszyć wydatki na ogrzewanie koniecznością stało się stosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła. Naturalna konsekwencja tego jest, więc dążenie do skonstruowania wymiennika umożliwiającego odzysk z jak najwiekszą sprawnoscią, ale za rozsądną cenę. Wyborowi dobrego rekuperatora, czyli serca całego systemu wentylacji mechanicznej warto poświęcić sporo uwagi. Ważną sprawą jest przede wszystkim jego wydajność, która powinna zapewnić od 0,5 do 1 wymiany powietrza na godzinę. Oznacza to, że urządzenie pracując z maksymalną wydajnością powinno zapewnić całkowitą wymianę powietrza w budynku w ciągu godziny. Równie ważną sprawą jest sprawność wymiennika, czyli ile ciepła jest on w stanie odzyskać z powietrza usuwanego.Spiralny wymiennik ciepła Firmy BARTOSZ

Wymiennik ciepła Firmy BARTOSZ jest podstawą budowy nowych systemów. Specyficzna i zarazem prosta konstrukcja wymiennika oraz uzyskiwane parametry pracy stanowią przełom w dziedzinie odzysku ciepła w wentylacji. Wymiennik Firmy BARTOSZ jest jedynym urządzeniem w naszych warunkach klimatycznych, zdolnym do pracy z wysoką sprawnością w różnych temperaturach zewnętrznych. Pozwala to na zredukowanie strat energii ciepła w wentylacji do 15 %. Wymiennik może służyć do odzyskiwania chłodu z pomieszczeń chłodniczych lub klimatyzowanych, a także do osuszania powietrza podawanego do chłodzenia.
Sprawność wymiennika Firmy BARTOSZ wpływa na obniżanie kosztów eksploatacji obiektów, szczególnie dużych, wymagających intensywnej wentylacji.
Wymiennik odznacza się prostą konstrukcją, łatwym wykonaniem i możliwością bezstopniowego doboru wszystkich parametrów pracy: oporów przepływu, wydatku, efektywności, wytrzymałości ciśnieniowej i temperaturowej. Ponadto cechuje go odporność na działanie czynników agresywnych przez dobranie odpowiednio: długości i grubości przepony, szerokości kanałów i właściwych materiałów. Wymiennik ten wyróżnia sprawność od 85% do 92%. Ponadto urządzenie charakteryzuje: szczelność, co pozwala na pobieranie powietrza zużytego, zanieczyszczonego innymi gazami i po odzyskaniu z niego ciepła odprowadzić na zewnątrz nie mieszając go z powietrzem czystym, wchodzącym do pomieszczeń. Cechuje je także duża odporność na szronienie. W ciągu kilku już lat od czasu wprowadzenia pierwszych egzemplarzy do eksploatacji żaden z klientów nie uskarżał się na "zatkanie" wymiennika lodem nawet podczas wysokich mrozów. Wysoka sprawność wymiennika określona została na podstawie badań przeprowadzonych na Politechnice Białostockiej. Badania prowadzone na stanowisku w firmie potwierdziły zarówno wyniki dotyczące sprawności, jak i odporności na szronienie.
Efektywność odzysku ciepła wymienników Firmy BARTOSZ jest wyższa od porównywanych i niezależna od temperatury powietrza zewnętrznego.

           Dziękujemy Firmie BARTOSZ za udostępnienie materiałów - www.bartoszkrakow.pl                   Copyright by Sebastian Sobik